La Comissió Lingüística i el Departament de Llengües Estrangeres organitzen un concert de Nadal el proper dia 20 a les 12.00h.  Enguany, enlloc de fer-se al centre, es farà a la plaça de l'Ajuntament.

L'assaig general del concert es farà el dimarts mateix de 8.55h a 11.00h. i a continuació l'alumnat sortirà cap a l'Ajuntament. Tornaran a última hora.

Sortiran alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO. El divendres penjarem el llistat a la sala de professors.