El dijous 12 de març al primer esplai (10:45) esteu convidats a la reunió de constitució d'una associació d'alumnes de l'IES XARC.

Es proposa la següent junta directiva i estatuts:

Presidenta: Celia Ferrer Gonzàlez.

Vicepresidenta: Mara Franco Tomasevich.

Tresorera: Maria Eugenia Toston Garcia-Matres.

Vocals:

Maria Luisa Fajardo Planells.

Maria Guillén González.

Sara Pardo Tur

Israel Sanchez Fuentes

Estatuts: estatuts_AA_iesxarc.pdf