Equip directiu

direccioDIRECTOR:prefectura

Francisco Javier Moreno Martínez

SECRETARI:

Vicent Sebastià Gòmez

CAP D’ESTUDIS:

Laura Marí Torres

CAP D’ESTUDIS ADJUNTS:

Samuel Vàzquez Chambó

Francesc Mahiques Prats

Codi QR per a dispositius mòbils

qr_img_iesxarc.es.png