Instal·lacions

ESPAIS DEL CENTRE: AULES GENÈRIQUES I ESPECÍFIQUES

A.1.-EDIFICI CENTRAL

 

 

PLANTA BAIXA

-AULES GENÈRIQUES: 5

-AULES ESPECÍFIQUES:

-1 Aula de música

-1 Audiovisuals

-1 Aula d’acollida

-1 Aula d’informàtica

-1 Aula polivalent

- Orientació

PRIMERA PLANTA

-AULES GENÈRIQUES: 6

-AULES ESPECÍFIQUES:

-2 Aules d’informàtica

-1Aula de plàstica

- Laboratori de Biologia

- Laboratori de Química

-1 Tancament

SEGONA PLANTA

-AULES GENÈRIQUES: 7

-AULES ESPECÍFIQUES:

-1 Aula de compensatòria

-1 Aula ALTER/ LOGOPEDA

-1 Aula plàstica

-1 Laboratori de Física

-1 Biblioteca

-1 Tancament

 

 

A.2.-AULARI

PLANTA BAIXA

-AULES GENÈRIQUES: 1 

-AULES ESPECÍFIQUES:

-2 Aules de PMAR

-2 Aules genèriques 

PRIMERA PLANTA

-4 Aules genèriques

 

 

A.3.- EDIFICI CENTRAL

PLANTA BAIXA

-1 Saló d’actes

-1 cafeteria

-2 tallers tecnologia

-1 hort ecològic

-1 habitatge conserge

PRIMERA PLANTA

-1 Gimnàs