Batxillerat de ciències i tecnologia

1r MATÈRIES HORES SETMANALS
Ciències per al Món Contemporani 2
Educació Física 2
Filosofia i Ciutadania 3
Llengua Castellana i Literatura 3
Llengua Catalana i Literatura 3
Llengua Estrangera: Anglès 3
Religió (Opcional) 2
Matèries Modalitat
(Obligatòries)
-Física i Química.
-Matemàtiques I
8
Matèries Modalitat
(Elegir-ne 1)
-Biologia i Geologia
-Dibuix Tècnic I.
-Tecnologia Industrial I
4
Optativa -Alemany
-Tècniques Experimentals
-Tecnologies de la informació i la comunicació.
4
TOTAL SETMANAL 34
2n MATÈRIES HORES SETMANALS
Història d’Espanya 3
Història de la Filosofia 3
Llengua Castellana i Literatura 3
Llengua Catalana i Literatura 3
Llengua Estrangera: Anglès 3
Matèries Modalitat
(Elegir-ne 3)
-Matemàtiques II
-Física.
-Química.
-Biologia.
-Tecnologia industrial II
-Dibuix Tècnic II
12
Optativa -Mecànica
-Projectes d’Investigació.
4
TOTAL SETMANAL 31