Educació secundària obligatòria

1r ESO MATÈRIES HORES SETMANALS
Ciències de la naturalesa 3
Ciències Socials 3
Educació Física 2
Educació Plàstica i Visual 3
Llengua Castellana i Literatura 4
Llengua Catalana i Literatura 4
Primera Llengua Estrangera: Anglès 3
Matemàtiques 3
Música 3
Religió/Atenció Estudi/Història de les Religions 1
Optativa: -Alemany
-Francès
-Processos de comunicació
-Taller de Matemàtiques
-Taller de Teatre
2
Tutoria 1
TOTAL SETMANAL 32
2n ESO MATÈRIES HORES SETMANALS
Ciències de la naturalesa 3
Ciències Socials 3
Educació Física 2
Educació per a la ciutadania i els drets humans 1
Llengua Castellana i Literatura 4
Llengua Catalana i Literatura 4
Primera Llengua Estrangera: Anglès 3
Matemàtiques 4
Tecnologies 3
Religió/Atenció Estudi/Història de les Religions 2
Optativa: -Alemany.
-Francès.
-Processos de Comunicació
-Taller d’Artesania.
-Taller de Matemàtiques.
-Taller de Música.
-Taller de Teatre
2
Tutoria 1
TOTAL SETMANAL 32
3r ESO MATÈRIES HORES SETMANALS
Ciències de la naturalesa 4
Ciències Socials 3
Educació Física 2
Educació Plàstica i Visual 2
Llengua Castellana i Literatura 3
Llengua Catalana i Literatura 3
Primera Llengua Estrangera: Anglès 3
Matemàtiques 3
Música 2
Tecnologies 3
Religió/Atenció Estudi/Història de les Religions 1
Optativa: -Alemany.
-Francès.
-Cultura Clàssica
-Expressió Corporal.
-Imatge i Expressió.
-Taller d’Astronomia.
-Taller Ciències Experimentals
-Taller de Teatre
2
Tutoria 1
TOTAL SETMANAL 32
4t ESO MATÈRIES HORES SETMANALS
Ciències Socials 3
Educació Éticocívica 2
Educació Física 2
Llengua Castellana i Literatura 3
Llengua Catalana i Literatura 3
Primera Llengua Estrangera: Anglès 4
Matemàtiques A: Terminals.
B: Continuistes.
4
Religió/Atenció Estudi/Història de les Religions 1
Troncals (Elegir-ne 3) -Alemany.
-Francès.
-Biologia i Geologia
-Educació Plàstica i Visual
-Física i Química.
-Informàtica.
-Llatí.
-Música.
-Tecnologia.
3
Tutoria 1
TOTAL SETMANAL 32