FPB auxiliar d'oficina

 

FPB

Auxiliar

d'oficina

MATÈRIES

Hores

Setmanals

Hores

Anuals

Aprenentatges instrumentals bàsics

11

341

Tècniques administratives bàsiques

5

155

Reproducció i arxiu

6

186

Operacions bàsiques de comunicacions

5

155

Ampliació de competències

3

93

Orientació laboral

1

31

Tutoria

1

31

Formació pràctica en empreses

-

160

TOTAL SETMANAL/ANUAL

32

1152

PQPI 2n (opcional)

MATÈRIES

Hores

Setmanals

Hores

Anuals

Àmbit de comunicació

9

315

Àmbit social

6

210

Àmbit cientificotècnic

8

280

Tutoria

1

35

TOTAL SETMANAL/ANUAL

24

840