Gestió administrativa

Al centre s'imparteixen en horari de tarda la Formació Professional Bàsica de Serveis Administratius i el Grau Mitja en Gestió Administrativa.

Podeu trobar més informació sobre aquests estudis als següents enllaços:

FPB Serveis Administratius

GM Gestió Administrativa

Podeu trobar més informació a la pàgina del departament d'administració.

Departament Gestió Administrativa

 

MATÈRIES

Hores

Setmanals

Hores

Anuals

PRIMER

Comunicació empresarial i atenció al client

5

160

Operacions administratives de compravenda

4

120

Tècnica comptable

3

100

Tutoria

1

30

Formació i orientació laboral

3

90

Tractament informàtic de la informació

7

 230

Empresa i administració

3

 100

Anglès

5

 160

TOTAL SETMANAL / ANUAL

31

990

MATÈRIES

Hores setmanals

Hores anuals

SEGON

Operacions auxiliars de gestió de tesoreria

8

170

Tractament de la documentació comptable

7

150

Operacions administratives de recursos humans

7

150

Tutoria

1

30

Empresa a l'aula

8

170

Formació en centres de treball

 

400

TOTAL SETMANAL / ANUAL

31

1070