Personal d'administració i serveis

SECRETARIA:

  • Margarita Torres Juan (Cap de Secretaria)
  • Mª Belén Leonés López

CONSERGERIA:

  • Purificación Villacorta García
  • Edgar Ribera Navarro

NETEJA:

  • Catalina Serra Tur
  • Juan Manuel Barat Silvente
  • Francisca Hidalgo Pazos
  • Monserrat Roig Torres