El 14 de juny van tenir una reunió entre coordinadora de convivència, orientadora, cap d'estudis de 1r i 2n d'ESO i director i les famílies que l'any vinent matricularan als seus fills en 1r d'ESO. El motiu de la reunió va ser informar i intentar aclarir les dubtes en relació al pas de primaria a secundaria.

A la reunió es va pasar una presentació que deixem ací en format pdf.

acollida_families_escoles.pdf

Benvolgudes famílies,

Per tal de millorar la comunicació entre el centre i les famílies aquest curs s'ha posat en funcionament el sistema informàtic de gestió del centre, GESTIB. Aquest sistema serveix per notificar als pares/mares o tutors legals aspectes relacionats amb faltes d'assistència, puntualitat, comportament i sancions de l'alumnat; aquesta informació es rebrà a través  d'un missatge al mòbil i/o e-mail.

D'altra banda, també rebreu setmanalment un resum de faltes d'assistència, puntualitat i sancions amb la següent codificació:

  • FAJ: Faltes d'assistència justificades.
  • FANJ: Faltes d'assistència no justificades.
  • FPJ: Faltes de puntualitat justificades.
  • FPNJ: Faltes de puntualitat no justificades.
  • SAN: Sancions (amonestacions).

Si voleu informació més detallada podeu concertar una cita amb el tutor/a del vostre fill/a en l'hora d'atenció pares/mares.

Finalment, podeu demanar al centre accés directe al programari GESTIB per poder consultar totes aquestes dades a través d'internet.

Atentament,

Equip directiu de l'IES XARC