Membres de la comissió:

  • Salvador Alonso (coordinador)
  • Rosa Galicia
  • Silvia Pérez
  • Ana Planells
  • Sonia Torres