Sobre el Marc Legal, si ens remuntem a la primeres lleis prèvies fins arribar al Decret 121, el que es diu, en resum, és que la convivència ha de ser el principi i el fi de l'educació, que un alumne ha d'aprendre a resoldre un conflicte mitjançant el diàleg evitant l'agressió física i psicològica i, que, en definitiva, s'ha d'aprofundir així en la cultura democràtica. Per això, en tots els centres ha d'haver-hi una Comissió de Convivència que ha dur endavant el Servei de Mediació i el Protocol per als casos possibles d'Assetjament. L'òrgan que regula les comissions de convivència és l'ICEE (Institut per a la convivència i l'Èxit Escolar). A la pàgina web de l'ICEE podreu trobar tot tipus de recursos relacionats amb la convivència.

Pràctiques restauratives