Seguint l'objectiu marcat per l'Agenda 21 d'impulsar l'educació ambiental als centres educatius, i dins la línia d'ambientalització d'aquests engegada el curs 2004-2005, les conselleries de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, i Educació i Universitat posen en marxa la tretzena convocatòria del Programa de Centres Ecoambientals per al curs 2016-2017.
El Programa de Centres Ecoambientals persegueix els objectius següents:
• Impulsar l'educació ambiental en el currículum dels centres educatius de les Illes Balears.
• Donar suport als projectes d'ambientalització dels centres educatius.

Més informació a weib.caib.es