Els alumnes de TEX de 1r de batxillerat estam estudiant el tir parabòl·lic.
I quina millor manera d'estudiar-lo què llençar un projectil!!!!!
Amb un taulell o hem marcat diferents angles de llançament, un tub de PVC què farà de canó, i una botella de plàstic dur a la qual li hem col·locat incrustada al tap una vàlvula, el que feim és injectar-li aire amb una bomba a la botella, mitjançant la vàlvula, fins què no suporta més la pressió i surt disparada.
Alesores mesurem l'abast(on cau),i, amb el susdit abast i l'angle de llançament, i amb l'inestimable ajuda de les EQUACIONS DE TIR PARABÒL·LIC, podrem calcular amb quina velocitat ha set llançáda la botella.