Professors del departament

FQ

LAB. FQ

BLANES NOGUERA, EULALIA
MATOSES SENDRA, VICENT JOSEP
MORENO MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER
TORRÓ ABAD, MARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desdoblament Construcció d'un termòmetre.

Anem a construir un termòmetre. Per fer-ho necessitem el següent material:

Una botella de vidre amb una mescla al 50% de aigua i alcohol on hem afegit colorant alimentari, plastelina, una canyeta de plàstic.

Amb el teu company de laboratòri, elabora una base d'orientació sobre com construir el termòmetre. Abans de fer-la servir, dona-la al teu professor per que doni el vist i plau.

Finalment probarem els termòmetres i redactarem entre tots una base d'orientació definitiva.

Recorda que a una base d'orientació hem d'anotar el que fer amb la major claretat possible i seguint un fil temporal.

Transferència de Energia Tèrmica.

Al següent vídeo teniu una explicació dels diferents mecanismes de transferència d'Energia Tèrmica.

Tipus transferència Calor

En el següent vídeo teniu els diferents mecanismes de transferència d'energia tèrmica escalfant un conill de xocolata.

Escalfant conill de xocolata

El següent enllaç et permet fer les activitats de repàs de la unitat.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1062

 

Ací teniu els links a un programa de TV3 que parla de l'energia. Cada programa ens servirà d'introducció d'una serie de preguntes sobre el tema que es contestaran al quadern de CCNN a les pàgines blanc.

Primer anota les preguntes al quadern, desprès veuràs una vegada el vídeo, finalment hauràs de contestar les preguntes. La resposta d'alguna pregunta no la trobaras en los vídeos.

Piles i bateries

a) Quina és la diferència entre una pila i una bateria?

b) Quines transformacions energètiques es produeixen quan una pila produeix elelctricitat en un circuit elèctric?

c) Què hem de fer amb una pila quan ja no funciona?

Energies per cuinar

a) Què significa que les cuines de gas són més eficients que les cuines elèctriques?

b) Quines transformacions energètiques tenen lloc a una cuina elèctrica?

d) Com podem estalviar energia quan escalfem aigua a la cuina?

Gast energètic diari

a) Quines eren les fonts d'energia que es feien servir abans de la revolució industrial?

b) Què és més eficient energèticament? Ordena de major a menor eficiència els següents mitjans de transport:

Bicicleta, transport públic, caminant, cotxe particular.

Mix elèctric

a) Com és el mix elèctric a Espanya?. Quines fonts d'energia el componen i amb quins percentatges?

b) Com podem utiltzar menys electricitat per il·luminar una habitació, segons el vídeo.

c) Com podem tenir electricitat a una masia aïllada.

Els següents enllaços vos facilitaran fer l'exercici de la pàgina 12 del quadern sobre motius i causes del canvi climàtic.

Efecte hivernacle

 Pluja àcida

Destrucció de la capa d'ozó.

Escalfament global

Finalment vos deixem enllaços a uns vídeos d'un científic expert en canvi climàtic, Javier Martin Vide.

El canvi climàtic és inequívoc.

El àrtic i el canvi climàtic

L'escalfament global causarà fenòmens irreversibles.

Corrent del golf, moviment de poblacions

Quines expresions que utiltza Javier MArtin Vide són característiques d'un llenguatge científic?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per poder classificar un esser viu en el seu taxó podem anar a:

http://www.faunaeur.org/index.php Projecte Europeu que ens permet cercar a partir del nom científic.

http://iberfauna.mncn.csic.es/searchland.aspx Projecte Espanyol on podem posar el nom comú en castellà

Si teniu el nom en català, sempre podeu cercar en google per conèixer el nom en castellà.

A les següents planes web podràs trobar informació per repasar el tema de nutrició:

http://blocs.xtec.cat/naturalsom/2n-eso/2-la-funcio-de-nutricio/

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/Funcseres/contenido1.htm

Vídeo sobre respiració:

https://www.youtube.com/watch?v=Ildpwu-U-OM

En Aquest article volem anar omplint-ho de links a documents que faciliten la tasca docent. Llocs en la web que permetan al professorat de física i química pugui trobar recursos per crear materials per l'alumnat, o directament trobar materials didàctics.

http://docentes.leer.es/recursos-portada/ web del MEC on troben recursos relacionats amb la comprensió lectora.

http://apliense.xtec.cat/arc/ materials curriculars per l'alumnat, amb proposta didàctica per al professorat. Són materials que han sigut valorats i classificats per especialistes abans de publicar-los al aplicatiu.

http://phobos.xtec.cat/cdec/ plana web del CDEC de la red cesire en catalunya. Molt bon treball de fomentar la relació entre el mon de la investigació en didàctica de la ciència i els docents.