Professors del departament

FQ

LAB. FQ

BLANES NOGUERA, EULALIA
MATOSES SENDRA, VICENT JOSEP
MORENO MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER
TORRÓ ABAD, MARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els alumnes de TEX de 1r de batxillerat estam estudiant el tir parabòl·lic.
I quina millor manera d'estudiar-lo què llençar un projectil!!!!!
Amb un taulell o hem marcat diferents angles de llançament, un tub de PVC què farà de canó, i una botella de plàstic dur a la qual li hem col·locat incrustada al tap una vàlvula, el que feim és injectar-li aire amb una bomba a la botella, mitjançant la vàlvula, fins què no suporta més la pressió i surt disparada.
Alesores mesurem l'abast(on cau),i, amb el susdit abast i l'angle de llançament, i amb l'inestimable ajuda de les EQUACIONS DE TIR PARABÒL·LIC, podrem calcular amb quina velocitat ha set llançáda la botella.

La matèria de química de 2n de batxillerat té un currículum més ample que el de la prova de selectivitat de la UIB de química. De totes formes el referent de l'asignatura és pot trobar a la plana web de la UIB sobre la prova PAU de química.

Química a la uib

Ací podreu consultar els criteris generals d'avaluació que també seguirem a les proves del XARC. Els continguts, els temes CTS i les preguntes competencials.

També teniu un document sobre formulació que encara no és d'aplicació a les proves d'enguany.

Tema 1: Repàs de 1r de Batxillerat

 Exercicis de repàs: exer_SELEC_repas.pdf

Exercicis d'autoavaluació resolts. 2014_09_18_autoavaluacio_exercicis_resolt.pdf

Exercicis de formulació inorgànica. https://db.tt/R4881KTT

Més exercicis resolts

2014_09_22_exercicis_ressolt.pdf

2014_09_29_exercicis_ressolt.pdf

Proves escrites resoltes:

2014_11_13_Examen_reps_1r_batxresolt.pdf

Tema 2: Teoría atòmica i enllaç.

 apunts del tema

Exercicis de Teoria Atòmica i Enllaç

2014_10_2selectivitatenlla.pdf

Mapes conceptuals. Realitzats amb cmaptools lloc web de cmaptools

teoria atòmica

enllaç químic

Examen resolt:examen teoria atòmica ressolt

EXAMEN_UD2._Teo_at_TP_i_enlla_14-15.pdf

EXAMEN_UD2._Teo_at_TP_i_enlla_14-15_ressolt.pdf

2014_11_13_Examen_reps_1r_batxresolt.pdf

Tema 3: Termoquímica.

 apunts de termoquímica

exercicis termoquímica

Taula amb fòrmules útils en química tablaformulasquimica.pdf

extermoquimica_2015_01_22.pdf

extermoquimica_2015_01_22erssolt.pdf

Tema 4: Cinètica i equilibri.

UNITAT_4._Equilibri_i_cintica_qumica.pdf

Equilibri_i_cintica_selectivitat.pdf

examen_mostra_cinetica_i_equilibri_resolt.pdf

mapa conceptual cinètica química

mapa conceptual equilibri químic

2016_03_14ex_cinetica_equilibri_resolt.pdf

Examen trimestarl de mostra:

S'ha corregit una errada en les dades d'energies de combustió de l'exercici 3.

extrimestral1qui_resolt.pdf

Tema 5. Reaccions àcid-base.

Unitat_5._cid_base.pdf

Exercicis_cid-base.pdf

2016_04_18ex_acid_base_resolt.pdf

2015_03_27ex_acid_base_ressolt.pdf

 Tema 6: Reaccions de transferència d'electrons.

Unitat_7_Reaccionsdetransfelectrons.pdf

Exercicis_selectivitat_redox_b.pdf

exerredoxresolts_2014_2015.pdf

Examen_recuperaci_redox_amb_solucions.pdf

 

Preparació Selectivitat


Al següent enllaç pots trobar exercicis de selectivitat amb comentari de com fer la ressolució.

 exercicis selectivitat comentats

El següent enllaç està en castellà i català, inclou els grups orgànics més usuals.

compostos orgànics més usuals

Al següent enllaç teniu un resum de compostos químics a partir del document de formulació inorgànica de la UIB

compost inorgànics

Finalment reaccions orgàniques

reaccions orgàniques

Examen final 2016 corregit

2016_05_25ex_final_quimica_resolt.pdf

Practica valoració REDOX Panreac

p10_permanganat_aigua_oxigenada.pdf