En aquesta convocatòria el centre que fa la prova a Eivissa és l'IES Xarc (Santa Eulària des Riu)

Saber-ne més a caib.es

Publicació de la llista provisional de persones admeses: 22 de març.
– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 25, 26 i 27 de març, ambdós inclosos.
– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 2 d’abril

Lloc i horari de les proves: 
 
Es desenvoluparan al saló d'actes de l'IES XARC.
a) Dia 6 de maig de 2019:
– 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).
– 18.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).
b) Dia 7 de maig de 2019:
– 16.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).
 
 

Benvolguts i benvolgudes.

 

Adjuntem a aquest article els llistats provisionals d'admissió als estudis de Batxillerat de Formació Professional i de Formació Professional Bàsica.

 

Per més informació sobre el procés d'escolarització podeu anar als següents enllaços:

 

Batxillerat

FP

 

Per descarregar els llistats provissionals podeu anar al següent enllaç:

 

Llistats provisionals

 

Secretaria.

Al següent document podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos:

Llistat definitiu

També podeu consultar la relació dp'estris que es poden utilitzar durant la prova:

Relació d'estris

Finalment el calendari de realització és:

- Dia 8 de maig de 2017:
15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada
examen, i màxim de dues hores per a tota la prova).
18.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).


- Dia 9 de maig de 2017:
16.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i
màxim de dues hores per a tota la prova).