Al següent document podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos:

Llistat definitiu

També podeu consultar la relació dp'estris que es poden utilitzar durant la prova:

Relació d'estris

Finalment el calendari de realització és:

- Dia 8 de maig de 2017:
15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada
examen, i màxim de dues hores per a tota la prova).
18.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).


- Dia 9 de maig de 2017:
16.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i
màxim de dues hores per a tota la prova).