• ESO/BATX/GM- de 12:00 a 14:00 h.

  • FPB- de 15:00 a 16:00 h.

Els tutors/es lliuraran les notes a l'aula de referència del seu grup (s'interrompen les activitats lectives).

Durant aquest horari de lliurament de notes la resta de professorat que forma part dels equips educatius romandrà al centre per atendre alumnes i famílies.

* El servei de transport escolar mantindrà l'horari habitual: sortida del centre a les 14:05 h.