IES Xarc, Santa Eulària del Riu

C. Marià Villangómez, 2

971 33 95 00 – 971 33 94 59

Codi. Centre. 07007759

CIF: Q-0768061-D

 

 

Benvolguts  pares i mares,

 

A través d'aquesta circular volem informar-vos de l'horari de lliurament de notes el proper dijous  20 de desembre. Aquest dia a les 13:00 h. s'interrompran les activitats lectives per  a que els pares/mares i tutors legals dels alumnes puguin recollir les notes  a l'aula de grup fins a les 15:00 h. L'alumnat que no pugui ser recollit pels seus pares/mares o tutors legals, podrà romandre al centre fins a les 14:05, hora en què partirà l'autobús del centre.

Per als grups de tarda d’FP Bàsica, el lliurament de notes serà de 14:00 a 15:00 h.

Atentament,

 

Prefectura d'Estudis

IES Xarc Santa Eulària des Riu, 17 de desembre de 2017

El pròxim 11 i 12 de gener de 2018, els alumnes menors de 18 anys podran obtenir al centre la targeta personalitzada gratuïta per totes les línies d'autobús de transport públic de l'Illa d'Eivissa. 
Tots els alumnes han de dur signada l'autorització que s'adjunta i que es repartirà a partir del dia 8 de gener. Aquesta informació ja s'ha fet arribar a totes les famílies.

AUTORITZACIÓORITZACIÓ