El pròxim 11 i 12 de gener de 2018, els alumnes menors de 18 anys podran obtenir al centre la targeta personalitzada gratuïta per totes les línies d'autobús de transport públic de l'Illa d'Eivissa. 
Tots els alumnes han de dur signada l'autorització que s'adjunta i que es repartirà a partir del dia 8 de gener. Aquesta informació ja s'ha fet arribar a totes les famílies.

AUTORITZACIÓORITZACIÓ