El programa d’alternança de formació amb una activitat laboral retribuïda en una empresa d’un sector estratègic a través d’un contracte de formació i aprenentatge de formació de l’acció formativa dins l’oferta de l'Ajuntament d'Eivissa per al període 2018-2019 cofinançiades per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

Formació gratuïta!!