DGIMECD

 

 

 

 

 

 

La finalitat del Programa d'Acompanyament Escolar és que l'alumnat aconsegueixi l'autonomia suficient per poder regular el seu propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives d’èxit, expectatives associades a la permanència en el sistema educatiu, reduint així l’abandonament escolar.

Destinataris: Alumnat de 5è i 6è de primària, i d'educació secundària obligatòria que es trobin en situació de desavantatge social i que presenten dificultats d’aprenentatge, de les àrees instrumentals bàsiques i d’integració en el grup i en el centre.

Durada: les activitats es desenvoluparan en dies lectius. Es dedicaran tres hores a cada grup, en horari no lectiu i que no coincideixi amb l’horari del servei de menjador del centre, distribuïdes de dilluns a divendres. Les activitats es desenvoluparan entre el 29 de gener i el 8 de juny de 2018.

El termini de presentació de sol·licituds és fins dia12 de gener de 2018.

Més informació a weib.caib.es o al mateix centre