Cartell cursos febrer 2017

La Direcció General de Política Lingüística, a través de l’Institut d’Estudis Baleàrics, posa en marxa la convocatòria de cursos de llengua catalana de febrer a maig de 2017. El termini de matrícula és del 9 al 24 de gener.

Podreu trobar la informació detallada dels cursos i dels ajuntaments que hi col·laboren a la pàgina web de l’Institut d’Estudis Baleàrics: www.illenc.cat . 

 

Servei de Llengua

Institut d'Estudis Baleàrics

Convocatòria  Programa  EOIES curs 2016-17 És un projecte destinat als alumnes de 4t de la ESO i els alumnes de 1r i 2n de batxillerat. En les seves hores habituals de classe d'idioma i amb els seus propis professors els alumnes poden ser avaluats segons les formes, criteris i nivells de l'ensenyament que s'imparteix a les EOI i amb la finalinat de obtenir-els seus títols oficials. Té caràcter voluntari per als centres educatius, públics i privats concertats, per al professorat implicat i per als alumnes. La participació de l'alumnat en el programa EOIES és gratuita, però l'alumnat que vulgui obtenir una certificació oficial de l'EOI haurà de pagar les taxes corresponents.

Més informació a caib.es o al teu professor d'angès