S'han convocat, per als alumnes d’educació secundària obligatòria, els premis a l’esforç i al rendiment acadèmic.

 

Ens posam a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte en relació amb aquests premis.

Atentament,Servei d'Ordenació Educativa
Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
Passatge Particular de Guillem de Torrella, 1 (edifici Els Geranis)
07002 Palma
Tel.: 971 17 75 05

S'han convocat per als alumnes de batxillerat els premis al rendiment acadèmic excel·lent i els premis extraordinaris de batxillerat.

 

Ens posam a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte en relació amb aquests premis.

Atentament,Servei d'Ordenació Educativa
Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
Passatge Particular de Guillem de Torrella, 1 (edifici Els Geranis)
07002 Palma
Tel.: 971 17 75 05

 

Des de l’IBD estem realitzant el Projecte ARIADNA, tota la informació del qual podeu trobar a la web www.ariadna-ibdona.org.

Una de les activitats del Projecte és el Pla de Formació en Violència de Gènere, que té com objectiu formar el personal funcionari o laboral que intervingui en qualsevol fase del procés en què es trobi immersa una dona en situació de violència de gènere, sigui de qualsevol servei o administració, i de manera primordial aquells i aquelles professionals que realitzin la primera atenció que rep la víctima, i el personal que desenvolupi les seves funcions en els municipis que participin en el projecte pilot de l'activitat de “persona de referència”

Llegeix més: L'atenció professional a les víctimes de violència de gènere