Protocol d'utilització de les pissarres digitals (PDI)

 1. Al calaix superior de la taula trobareu el comandament a distància per encendre/apagar el projector. Intenteu no encendre’l des del botó del projector, ja que es descalibra la pantalla i no us funcionarà correctament.

 2. Podeu encendre l’ordinador indistintament abans o després del projector.

 3. Al sortir de classe, heu de tancar sessió sempre, i si és la darrera hora del matí o la tarda, heu d’apagar l’ordinador (opció tancar).

 4. Per disposar de connexió a Internet heu d’iniciar sessió amb Ubuntu. Windows no disposa d’accés a Internet.

 5. Si la pissarra tàctil no funciona, heu de desconnectar el cable USB i tornar-lo a connectar i esperar uns segons.

 6. La pissarra és exclusivament per a ús dels docents. Els alumnes no poden “jugar” amb ella. És responsabilitat del professor garantir-ne el bon ús.

 7. En cas de trobar desperfectes s’haurà de comunicar immediatament a Direcció. A més a més s’haurà de notificar via Internet mitjançant el formulari d’incidències que trobareu a la pàgina web del centre. Per consultar-ne l’estat de la incidència podeu accedir al formulari mitjançant l’opció consultar-ne l’estat.

 8. Els alumnes només utilitzaran la pissarra digital amb permís del professor i en la seua presència. El mal ús serà sancionat d’acord al ROF.

 9. Només heu d’apagar el projector al sortir si no hi ha classe a la següent sessió.

 10. Si no l’heu de fer servir a la vostra hora, podeu apagar-lo al entrar.

 11. Si no cal utilitzar el so, els altaveus han d’estar apagats. També s’han de deixar apagats abans de sortir de l’aula.

A L'ENTRADA A CLASSE HI TENIU UN HORARI D'OCUPACIÓ