S'ha instal·lat una nova impressora a la sala de professors. És una CANON multi-funció d'oficina en blanc i negre amb funció d'impressió, copiadora i escàner. Quan imprimiu vigileu que s'imprimeixi en format A4.

Per poder realitzar còpies i utilitzar la funció d'escàner s'ha d'accedir al menú de la impressora i identificar-se. La identificació o departament i la contrasenya són els últims 4 números del DNI.

Els escanejos es guarden en una subcarpeta anomenada escàner que es troba ubicada dins la unitat “I” (profes).