Per tal de mantenir el bon funcionament dels ordinadors d'aula ens agradaria recordar-vos les següents normes:

1. ORDINADORS D'AULA I DE DEPARTAMENT:

- Els ordinadors d'aula són d'ús exclusiu del professorat. Els alumnes tenen prohibit el seu ús.

- S'ha de vigilar de no posar papers damunt del PC que tapin la reixeta de respiració.

- S'han de tancar a la finalització de les classes, tant de matí com de tarda. Davant el dubte de si som el darrers professor en utilitzar-lo, es recomana que s'apagui.

- Han de quedar tancades les finestres properes als ordinadors perquè podria entrar aigua.

 2. ORDINADORS DE LES AULES D'INFORMÀTICA:

- En les aules d'informàtica no es pot menjar ni beure.

- Els alumnes han d'utilitzar els ordinadors començant a emprar primer els de més prop de la taula del professorat (de darrere cap endavant).

- En finalitzar la sessió tots els ordinadors han de quedar tancats.  Cadires recollides i tot ben ordenat i net.