Aquestes planes web de la CAIB tenen habilitada l'autenticació segura. Per tant, la pàgina d'entrada, on es demana l'usuari i contrasenya, xifrarà les dades mitjançant un certificat expedit per l'entintat pública estatal FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre).

Com que aquesta autoritat certificadora no es troba instal·lada per defecte en els navegadors, molt probablement, la primera vegada que es realitzi la connexió apareixerà un avís indicant que no es pot confiar en la connexió. Per continuar i accedir a la pàgina, és necessari acceptar explícitament la connexió afegint una excepció de seguretat. Aquesta acció només s'haurà de dur a terme la primera vegada que es dugui a terme la connexió.

Seguretat firefox 1

 

Fem clic damunt "Avançat"

Seguretat firefox 2

Llavors "Afegeix una excepció..."

Seguretat firefox 3

Finalment "Confirma l'excepció de seguretat".

Aquestes captures de pantalla son de un navegador Firefox, però les passes son semblants al Chrome, Chromium, Explorer, Edge, Safari etc