Informació matrícula 2022-2023

Benvolguts i benvolgudes,

Tota la informació d’escolarització la podeu consultar al següent enllaç:

Informació escolarització (tots els estudis llevat de FP).

Informació escolarització FP.

Els dies de matrícula a l’IES Xarc són:

ESO del 24 de juny a l’1 de juliol.

Batxillerat del 18 al 20 de juliol.

Grau mitja i formació professional bàsica del 20, 21 i 22 de juliol

Els documents amb informació de matrícula de l’IES Xarc els podeu consultar als següents enllaços.

Informació matrícula 1r d’ESO.

Informació matrícula 2n, 3r i 4t d’ESO.

Informació matrícula 1r de batxillerat.

Informació de matrícula 2n de batxillerat.

Alumnat de 1r de batxillerat pendent de setembre, si encara no coneix si promociona, podrà formalitzar la matrícula en setembre, una vegada lliurades les notes de l’avaluació extraordinària.

Atentament