Secretaria

Aquí podeu trobar enllaços als serveis de dona la secretaria del nostre centre.

  • Matrícula.
  • Títols.
  • Certificacions acadèmiques i de matrícula.
  • Homologacions de català.
  • Accés al Gestib.